Όποτε τρώγω σφακιανή τα χείλη σου θυμούμαι, και τρώγω δυο και τρώγω τρεις και ετσά παρηγορούμαι