Χοχλιδοβολοσέρματα δε θέλω μπλιο μαζί σου, γιατί είδα κι αλλουνού χοχλιού σημάδια στο κορμί σου