Ακούω λύρα να ηχεί σαν το σεβντά στ’αυτία μου, φαίνεται η Κρήτη πως γλεντά κι ας είναι μακρυά μου!