Χοντρούς χοχλιούς θα πάω να βρώ και ξύδι θα φυλλάξω, κι αρισμαρί εξέρανα τη τιγανιά να φτιάξω