Ήθελα να ‘χα τρεις καρδιές η μια να βγάνει ρύζι, η άλλη κλιματόφυλλα κι η άλλη να στρουφίζει!